CÔNG TRÌNH INOX DIỆU THỊNH

KCN Xuyên Á, Đức Hòa, Long An

  • Chủ đầu tư: Công Ty Cổ Phần Inox Diệu Thịnh
  • Năm: 2012
  • Quy mô: 1 ha

HẠNG MỤC THI CÔNG

  • Thi công cải tạo toàn bộ nhà xưởng
  • Nhà văn phòng
  • Xây và lắp đặt đài lò nấu luyện Inox, cầu trục, hệ thống camera quan sát
  • Lắp đặt hệ thống Cooling tower
CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU