CÔNG TRÌNH CHENG LOONG

KCN Ascendas Protrade Singapore Teck Part, Ấp Dòng Sỏi, Xã An Tây, Bến Cát, Bình Dương

  • Chủ đầu tư: Công Ty TNHH Giấy Cheng Long
  • Năm: 2017
  • Quy mô: 70 ha

HẠNG MỤC THI CÔNG

  • Thi công nhà máy xử lý nước thải
CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU