CÔNG TRÌNH NEW WIDE

KCN Phước Đông, Xã Phước Đông, Huyện Gò Dầu, Tỉnh Tây Ninh

  • Chủ đầu tư: Công Ty TNHH New Wide Việt Nam
  • Năm: 2016
  • Quy mô: 1,7 ha

HẠNG MỤC THI CÔNG

  • Thi công văn phòng nhà xưởng, phòng thí nghiệm, khu xử lý nước thải, trạm điện, nhà nồi hơi
CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU