CÔNG TRÌNH CỬU THĂNG

KCN Nhơn Trạch 3, Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai

  • Chủ đầu tư: Công Ty TNHH Cửu Thăng Việt Nam
  • Năm: 2006
  • Quy mô: 2 ha

HẠNG MỤC THI CÔNG

  • Thiết kế, quy hoạch, thi công toàn xưởng
CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU