CÔNG TRÌNH KHUYẾCH DOANH

Khu 3 Thị Trấn Uyên Hưng, Huyện Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

  • Chủ đầu tư: Công Ty TNHH Khuyếch Doanh
  • Năm: 2006
  • Quy mô: 2 ha

HẠNG MỤC THI CÔNG

  • Thiết kế, quy hoạch, thi công toàn xưởng
  • Thi công đường giao thông nội bộ
CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU