CHINH LOONG PROJECT

Lot A2 & A3-1, Doc 2 Street, KCN Phú An Thạnh, Ben Luc Dist, Long An Province, Viet Nam
  • Chủ đầu tư: Công Ty TNHH Giấy Cheng Long
  • Năm: 2018
  • Diện tích: 7 ha

HẠNG MỤC THI CÔNG

Thi công toàn xưởng

THI CÔNG HOÀN THIỆN

TYPICAL PROJECTS